بانگم نزن! خوابم نمی پرد...لالایم نخوان! خوابم نمی برد...

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست.

در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست،

بر صراط مستقیم ــ ای دل! ــ کسی گمراه نیست.

تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند؛

عرصه ی شطرنج رندان را مجال شاه نیست.

صاحب دیوان ما گویی نمیداند حساب

کاندرین طغرا نشان حسبة لله نیست.

چیست این سقف بلند ساده ی بسیار نقش؟

زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست.

بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود

خود فروشان را بکوی می فروشان راه نیست.

بنده ی پیر خراباتم که لطفش دائم است

ور نه،لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست.

هر که خواهد گو بیا و هرچه خواهد گو بگوی،

کبر و ناز حاجب و دربان در این درگاه نیست.

هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

ورنه،تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست.

این چه استغناست،یارب! واین چه نادر همت است

کاین همه زخم نهان هست و خیال آه نیست؟

حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربی ست:

عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دانه  |